Vi är Prima

Att vara en ledande aktör innebär att vi ska vara bäst på det vi gör. Vår strategi är att förvärva och utveckla bolag i marknadsledande positioner.

Mandus Frykman

VD

  • PhD Management & Leadership
  • Leg. psykolog
  • Kandidatexamen företagsekonomi

Bakgrund med ledande positioner i bolag verksamma inom ledarutveckling, arbetsmiljö och företagshälsovård.
2018-20 Regeringens särskilda utredare av sjukskrivningsprocessen. 

Jonathan Jarl Wellershaus

CFO

  • Ekonom
Bakgrund som CFO och entreprenör som startat och drivit bolag, bland annat inom tillverkningsindustri.

Nils Sjögren

Styrelseledamot

  • Ekonom
  • Ansvarig för förvärv
  • Operativ chef i koncernen Prima Vård

Bakgrund inom investeringsverksamhet på Nordstjernan samt ansvarig för förvärv, CFO och Operativ chef på Prima Vård.

Hugo Lewné

Styrelseordförande

  • Ekonom

Entreprenör och grundare som utvecklat Prima Vård från en vårdcentral till en av Sveriges största privata vårdgivare.