Entreprenörer

Våra bolag är grundade av entreprenörer. Prima Arbetsliv arbetar långsiktigt och genomför förvärv som stärker både koncernen och de enskilda bolagen. Förvärvade bolag behåller sitt namn och varumärke.

Förvärv som en nyckelstrategi för tillväxt

Förvärv är en bärande del av vår strategi och vi letar alltid efter intressanta bolag som kan komplettera befintliga koncernbolag eller bidra med nya marknadssegment där det finns potential att ta marknadsledande positioner.

Nya bolag ger oss en möjlighet att bli starkare med närvaro i nya marknadssegment, regioner och ett utökat kontaktnät av kunder och samarbetspartners. Och viktigast av allt, förvärv tillför nya ledare och medarbetare som delar vår vision och vilja att vara marknadsledande inom sin nisch.

Tidigare ägare som partners i utvecklingen

Vi har alltid ett långsiktigt fokus. Förvärv syftar till att stärka koncernen, inte att kortsiktigt utvecklas och avyttras. Förvärvade bolag behåller sitt namn och varumärke.

Vi ser positivt på att tidigare ägare finns kvar i bolaget och har goda erfarenheter av att förvärva en majoritetspost där tidigare ägare behåller en del av ägandet och tillsammans med oss utvecklar verksamheten. 

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss redan idag!