Våra bolag

Nya bolag ger oss en möjlighet att bli starkare med närvaro i nya marknadssegment, regioner och ett utökat kontaktnät av kunder och samarbetspartners

BrolinWestrell

BrolinWestrell är en ledande aktör inom krishantering i arbetslivet, ledarskap och personalstöd. Bolaget hjälper årligen hundratals arbetsgivare att hantera utmaningar, att klara kriser och att utveckla sina verksamheter. En specialist inom arbetspsykologi som hjälper er organisation när den drabbas av motgång eller behöver ta nya steg.

BrolinWestrell AB leds av verksamhetschef leg psykolog Nina von Garaguly.

BrolinWestrell

BrolinWestrell är en ledande aktör inom krishantering i arbetslivet, ledarskap och personalstöd. Bolaget hjälper årligen hundratals arbetsgivare att hantera utmaningar, att klara kriser och att utveckla sina verksamheter. En specialist inom arbetspsykologi som hjälper er organisation när den drabbas av motgång eller behöver ta nya steg.

BrolinWestrell AB leds av verksamhetschef leg psykolog Nina von Garaguly.

Kris- och traumacentrum

Kris- och traumacentrum är en specialiserad aktör som samarbetar med försäkringsbolag och organisationer. Bolaget tillhandahåller kris- och traumabehandling över hela landet och utvecklar organisationers krisberedskap genom utbildningsinsatser och krisstöd.

Kris- och traumacentrum leds av verksamhetschef leg psykoterapeut Amanda Ranch.

KRIS- OCH
TRAUMACENTRUM

Kris- och traumacentrum

Kris- och traumacentrum är en specialiserad aktör som samarbetar med försäkringsbolag och organisationer. Bolaget tillhandahåller kris- och traumabehandling över hela landet och utvecklar organisationers krisberedskap genom utbildningsinsatser och krisstöd.

Kris- och traumacentrum leds av verksamhetschef leg psykoterapeut Amanda Ranch.

KRIS- OCH
TRAUMACENTRUM

LifeWise

LifeWise erbjuder arbetspsykologiska tjänster till arbetsgivare. En partner för den som söker kunskap och verktyg att undvika fallgropar och få utväxling av en välfungerande, effektiv arbetsplats med ett gott ledarskap och samarbete, hög trivsel och motivation. Bolaget finns i Malmö, Lund och Helsingborg, men arbetar i hela Skåne och har kapacitet att ta uppdrag i andra delar av Sverige.

LifeWise leds av vd och grundare Kay Sanderson.

LifeWise

LifeWise erbjuder arbetspsykologiska tjänster till arbetsgivare. En partner för den som söker kunskap och verktyg att undvika fallgropar och få utväxling av en välfungerande, effektiv arbetsplats med ett gott ledarskap och samarbete, hög trivsel och motivation. Bolaget finns i Malmö, Lund och Helsingborg, men arbetar i hela Skåne och har kapacitet att ta uppdrag i andra delar av Sverige.

LifeWise leds av vd och grundare Kay Sanderson.

WiseLiving

WiseLiving verkar under parollen ett lättare och bättre liv för alla och tillhandahåller psykoterapi i Skåne med mottagningar i Malmö, Lund och Helsingborg. Bolaget samarbetar med Region Skåne, försäkringsbolag och andra privata aktörer med behov av snabb och kvalificerad psykoterapeutisk kompetens. 

WiseLiving leds av vd och grundare Kay Sanderson.

WiseLiving

WiseLiving verkar under parollen ett lättare och bättre liv för alla och tillhandahåller psykoterapi i Skåne med mottagningar i Malmö, Lund och Helsingborg. Bolaget samarbetar med Region Skåne, försäkringsbolag och andra privata aktörer med behov av snabb och kvalificerad psykoterapeutisk kompetens. 

WiseLiving leds av vd och grundare Kay Sanderson.

Företagshälsan i Jönköping

Företagshälsan i Jönköping är en fullservice företagshälsa med verksamhet i Jönköping med omnejd. Alla professioner finns samlade under samma tak och erbjuder sina kunder hög tillgänglighet med specialiserade tjänster och lyhördhet för anpassningar till kundens unika behov.

Företagshälsan i Jönköping leds av verksamhetschef Paulina Lilja.

Företagshälsan i Jönköping

Företagshälsan i Jönköping är en fullservice företagshälsa med verksamhet i Jönköping med omnejd. Alla professioner finns samlade under samma tak och erbjuder sina kunder hög tillgänglighet med specialiserade tjänster och lyhördhet för anpassningar till kundens unika behov.

Företagshälsan i Jönköping leds av verksamhetschef Paulina Lilja.

Företagshälsan Runstenen

Företagshälsan Runstenen finns i Malmö och Helsingborg. Bolaget består av specialister inom arbetsmiljö, hälsa, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering. Som kund hos Runstenen har du tillgång till bred expertkunskap och stöd i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet såväl som i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor som behöver hanteras direkt.

Runstenen leds av vd och delägare Magnus Sköldbäck samt delägare Åsa Mårtensson. 

Företagshälsan Runstenen

Företagshälsan Runstenen finns i Malmö och Helsingborg. Bolaget består av specialister inom arbetsmiljö, hälsa, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering. Som kund hos Runstenen har du tillgång till bred expertkunskap och stöd i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet såväl som i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor som behöver hanteras direkt.

Runstenen leds av vd och delägare Magnus Sköldbäck samt delägare Åsa Mårtensson. 

MTO Säkerhet

MTO säkerhet är ett ledande konsultbolag specialiserat på att förebygga olycksfall i arbetslivet och att skapa säkra och effektiva verksamheter. Utgångspunkten i MTOs arbete är deras expertis inom det som kallas just MTO – Människa-Teknik-Organisation – och hur dessa samspelar i komplexa och säkerhetskritiska miljöer.

MTO säkerhet leds av grundare och delägare Lena Kecklund.

MTO Säkerhet

MTO säkerhet är ett ledande konsultbolag specialiserat på att förebygga olycksfall i arbetslivet och att skapa säkra och effektiva verksamheter. Utgångspunkten i MTOs arbete är deras expertis inom det som kallas just MTO – Människa-Teknik-Organisation – och hur dessa samspelar i komplexa och säkerhetskritiska miljöer.

MTO säkerhet leds av grundare och delägare Lena Kecklund.