Om oss

Prima Arbetsliv ska vara en ledande aktör inom sina marknadsområden och bidra till ett värdeskapande och hållbart arbetsliv nu och i framtiden. 

Vilka vi är

Prima Arbetsliv är en koncern med inriktning arbetsmiljö- och hälsotjänster för arbetsgivare. Verksamheten består av självständiga koncernbolag som tillhandahåller specialiserade tjänster inom företagshälsa, krishantering och arbetspsykologi.

Ägarstruktur

Prima arbetsliv är en underkoncern och ett affärsområde inom Prima Vård, ett svenskt vårdbolag, som ägs av Nordstjernan AB.

Vår historia

2024
2024

MTO Säkerhet

Prima Arbetsliv blir majoritetsägare i MTO Säkerhet, landets ledande aktör inom säkerhet i arbetslivet.
2023
2023

Runstenen AB

Förvärv av Företagshälsan Runstenen AB med stärkt närvaro i Skåne och inom området företagshälsa.

2022
2022

Lifewise AB

Förvärv av Lifewise AB vilket stärker kapaciteten inom arbetspsykologi och etablerar koncernen i södra Sverige.

Företagshälsan i Jönköping

Företagshälsan i Jönköping integreras i koncernen som därmed är etablerad i Stockholm och Jönköping.

2021
2021

Ny VD

Mandus Frykman rekryteras som vd för koncernen

2019
2019

BrolinWestrell & Kris- och traumacentrum AB

Förvärv av BrolinWestrell AB och Kris- och traumacentrum AB bildade den bolagsgrupp som utgjorde grunden för nuvarande koncern

Vår vison

Prima Arbetsliv ska vara en ledande aktör inom sina marknadsområden och bidra till ett värdeskapande och hållbart arbetsliv nu och i framtiden. Våra bolag ska vara den mest kompetenta och långsiktiga partnern till kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Att vara en ledande aktör innebär att vi ska vara bäst på det vi gör. Vår strategi är att förvärva och utveckla bolag i marknadsledande positioner.

Vår kultur

Prima Arbetsliv har en decentraliserad modell som utgår från att de bästa besluten fattas hos de som är nära kund och marknad. Vi strävar efter att behålla och utveckla koncernbolagens entreprenörsanda och specialistkompetens. Det gör vi genom ett engagerat ägande med stort förtroende för bolagens ledning och principen frihet under ansvar. Vår ambition är att kombinera det mindre bolagets flexibilitet och entreprenörsanda med koncernens erfarenhet, nätverk och finansiella styrka. 

Vilka vi är

Prima Arbetsliv är en koncern inom arbetsmiljö och hälsa för arbetsgivare. Verksamheten består av fem självständiga koncernbolag som tillhandahåller specialiserade tjänster inom företagshälsa, krishantering och arbetspsykologi.

Vison

Prima Arbetsliv ska vara en ledande aktör inom sina marknadssegment och bidra till ett värdeskapande och hållbart arbetsliv nu och i framtiden. Våra bolag ska uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga partnern till kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Att vara en ledande aktör innebär att vi ska vara bäst på det vi gör. Vår strategi är att förvärva och utveckla bolag i marknadsledande positioner.

Kultur

Prima Arbetsliv har en decentraliserad modell som utgår från att de bästa besluten fattas hos de som är nära kund och marknad. Vi strävar efter att behålla och utveckla koncernbolagens entreprenörsanda och specialistkompetens. Det gör vi genom ett engagerat ägande med stort förtroende för bolagens ledning och principen frihet under ansvar. Vår ambition är att kombinera det mindre bolagets flexibilitet och entreprenörsanda med koncernens erfarenhet, nätverk och finansiella styrka. 

Vår historia

2019 förvärvades BrolinWestrell AB och Kris- och traumacentrum AB och bildade den bolagsgrupp som utgjorde grunden för nuvarande koncern. 2021 Rekryterades Mandus Frykman som vd för koncernen och 2022 integrerades företagshälsan i Jönköping till koncernen och Lifewise AB förvärvades. Koncernen var därmed etablerad i Stockholm, Småland och Skåne. 2023 utökades verksamheten i Skåne med förvärv av företagshälsan Runstenen AB.

Prima arbetsliv

Vilka vi är

Prima Arbetsliv är en koncern inom arbetsmiljö och hälsa för arbetsgivare. Verksamheten består av fem självständiga koncernbolag som tillhandahåller specialiserade tjänster inom företagshälsa, krishantering och arbetspsykologi

Vision

Vi ska vara den ledande aktören inom våra segment och bidra till ett värdeskapande och hållbart arbetsliv nu och i framtiden. Våra bolag ska uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga partnern till kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Att vara en ledande aktör innebär att vi ska vara bäst på det vi gör. Vår strategi är att förvärva och utveckla bolag i marknadsledande positioner.

Kultur

Prima Arbetsliv har en decentraliserad modell som utgår från att de bästa besluten fattas hos de som är nära kund och marknad. Vi strävar efter att behålla
och utveckla koncernbolagens entreprenörsanda och specialistkompetens. Det gör vi genom ett engagerat ägande med stort förtroende för bolagens ledning och principen frihet under ansvar. Vår ambition är att kombinera det mindre bolagets flexibilitet och entreprenörsanda med koncernens erfarenhet, nätverk och finansiella styrka.

Ägarstruktur

Prima arbetsliv är en underkoncern och ett affärsområde inom Prima Vård, ett svenskt vårdbolag, som ägs av Nordstjernan.