Aktuellt

Prima Arbetsliv blir majoritetsägare i MTO Säkerhet, landets ledande aktör inom säkerhet i arbetslivet

Pressmeddelande

Stockholm, 240116

Prima Arbetsliv, en växande koncern inom arbetsmiljö och företagshälsa, meddelar idag ett förvärv av 51% av aktierna i MTO Säkerhet, ett företag specialiserat på säkerhetslösningar och riskhantering i arbetslivet i synnerhet inom branscher såsom energi, gruvindustri, tillverkning, kärnkraft, bygg och transport.

MTO står för Människa-Teknik-Organisation, det vill säga de tre faktorer som samspelar för säkra arbetsplatser.

Detta strategiska steg markerar en viktig expansion för Prima Arbetsliv och positionerar företaget som en betydande aktör inom arbetsmiljöområdet med bolag såsom BrolinWestrell, Företagshälsan Runstenen, LifeWise, Kris- och Traumacentrum samt Företagshälsan i Jönköping.

Genom förvärvet av en majoritetspost i MTO Säkerhet så ökar Prima Arbetsliv sin expertis och kapacitet inom säkerhetsområdet. Detta steg är i linje med Prima Arbetslivs mål att erbjuda sina kunder omfattande lösningar och stöd för att skapa säkra, effektiva och hälsosamma arbetsmiljöer.

“Vi är glada över att ha förvärvat majoriteten i MTO Säkerhet och ser fram emot att addera teamets kompetens till koncernen. Detta steg kommer att stärka vår position som en ledande aktör inom branschen och möjliggöra för oss att erbjuda än mer robusta lösningar för våra kunder,” säger Mandus Frykman, vd för Prima Arbetsliv.

MTO Säkerhets vd och grundare Lena Kecklund fortsätter i rollen som MTO Säkerhets vd och kommer tillsammans med sin ledningsgrupp och Prima Arbetsliv säkerställa kontinuitet i affärsverksamheten. Företagen kommer på detta sätt att dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter för att skapa mervärde för kunderna och stärka den gemensamma positionen på marknaden.

”Jag ser fram emot att MTO Säkerhet, med ännu större kraft, kan fortsätta sitt viktiga arbete med att skapa samhällsnytta genom att stödja svensk industri. MTO Säkerhet bidrar till säkra och hållbara arbetsmiljöer och spelar, med sin unika kompetens om samspelet Människa–Teknik-Organisation, en viktig roll för ett framgångsrikt införande av digitalisering och ny teknik i svensk industri.”

För mer information, vänligen kontakta:

Mandus Frykman

Vd

Prima Arbetsliv

mandus@primaarbetsliv.se

070-633 43 25