Kris- och traumacentrum AB

Kris- och traumacentrum leds av verksamhetschef leg psykoterapeut Amanda Ranch

Kris- och traumacentrum är en specialiserad aktör som samarbetar med försäkringsbolag och organisationer. Bolaget tillhandahåller kris- och traumabehandling över hela landet och utvecklar organisationers krisberedskap genom utbildningsinsatser och krisstöd.

Besök hemsida